fbpx
Shopping Cart

Witaj w Świecie Pozytywnych Myśli. Znajdziesz tu sporą dawkę artykułów z zakresu rozwoju osobistego i pozytywnego myślenia.

Pozytywny Cytat

Strategia na życie

Autorem artykułu jest Dawid Barczak Strategia – orientacja która wytycza kierunki działania określonego systemu, biorąc pod uwagę sytuację, jakie zachodzą w jej otoczeniu, własny potencjał,

Czytaj więcej »

Każdy po­winien mieć ko­goś

Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. – Ernest Hemingway –   Przyjaciel od serca

Czytaj więcej »

Lepszy od samego siebie 🙂

Nie jest naj­ważniej­sze, byś był lep­szy od in­nych.Naj­ważniej­sze jest, byś był lep­szy od sa­mego siebie z dnia wczorajszego. – Mahatma Gandhi   Ucz się na swoich błędach. Sprawiaj, żeby

Czytaj więcej »

Chce być głupi 🙂

Czasem człowiek chce być głupi, jeżeli to pozwala zrobić coś, czego mu wzbrania mądrość. – John Steinbeck   Jesteś wtedy głupcem w oczach innych, bo

Czytaj więcej »

Trzeba wiele odwagi …

Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę – trzeba wiele odwagi, by dojść tam gdzie się bitwę przegrywa. – autor nieznany   Skoro już wiesz, że przegrałeś

Czytaj więcej »

Pomysłowi głupcy 🙂

Głupcy są tak pomysłowi, że niemożliwe jest stworzenie czegoś, z czym każdy głupi by sobie nie poradził. – Prawo Murphy’ego   Czyli, że każdy głupi

Czytaj więcej »